Tratarea apei

Viziune reziduală

Ea se actualizează și se însumează cu valoarea calculată pe baza previziunilor explicite, obținându-se astfel valoarea globală a întreprinderii sau afacerii. Articolul de față își propune să prezinte aspecte teoretice și practice referitoare la valoarea reziduală a unei societăți în ansamblu sau a unui proiect de investiții, în corelație viziune reziduală cu orizontul de prognoză aferent evaluării sale, fără de care evaluările ar prezenta un grad redus de credibilitate.

Termeni-cheie: valoare reziduală, investiție, cash flow, previziune, orizont de prognoză, rată de actualizare, leasing Clasificare JEL: G17 Orizontul de prognoză sau de previziune reprezintă intervalul de timp pentru care se pot face previziuni credibile privind activitatea viitoare a firmei, referindu-se la o perioadă de maximum șapte-zece ani, dincolo de care previziunile nu mai prezintă credibilitate eventual i se poate asocia fiecărei variante previzionale în parte câte o probabilitate de realizare.

Ce este viziunea reziduală

Orizontul de prognoză se exprimă în număr de ani și constituie o ipoteză de bază a viziune reziduală. În teoria și practica economică, durata previziunilor este de obicei cuprinsă între trei și șase sau șapte ani, în funcție și de seria de date de care se dispune.

viziune reziduală

Orizontul de previziune poate fi pe termen scurt până la un anmediu unu-cinci ani sau lung peste cinci ani. În planul reacțiilor psihologice ale viziune reziduală, analiștii financiari știu că, deși o evaluare prin fluxuri dividende presupune o proiecție la infinit, orizontul de previziune se scurtează în perioade de incertitudine economică și crește atunci când apar noi perspective.

Odată cu reducerea orizontului proiecțiilor se majorează rata de actualizare, se reduc fluxurile, iar ponderea valorii reziduale în valoarea actualizată a întreprinderii devine mai mare, impunându-se luarea în calcul a riscului, care poate denatura însăși metoda de evaluare, în acest caz fiind necesară revenirea la metodele bazate pe realitatea activelor patrimoniale.

viziune reziduală

Se poate spune că între orizontul de timp avut în vedere în estimările financiar-contabile și rata de actualizare inclusiv prima de risc cuprinsă în aceasta există o corelație directă. Rata de actualizare va fi majorată cu o primă de risc importantă chiar dacă orizontul de prognoză este relativ scurt în cazul în care fluxul de rezultate este determinat pe baza profiturilor sau a dividendelor estimate în creștere sau într-o viziune prea optimistă.

Mesaj de navigare

Pe un orizont mediu, dacă extrapolarea se referă la fluxuri relativ certe, vânzătorul pierzând valoarea de creștere, rata de actualizare va fi diagrama testului vizual dimensiuni distanțe de rata de bază.

Prin urmare, pentru a oferi un bun reper în negociere, prin alegerea metodei de evaluare, a ratei de actualizare inclusiv a primei de risc și a orizontului de previziune, evaluatorul trebuie să reflecte viziune reziduală manieră cât mai obiectivă poziția celor două părți implicate în tranzacție.

viziune reziduală teste de oftalmologie

El va proceda la o împărțire echitabilă a incertitudinii între vânzător și cumpărător și va estima punctul de echilibru dintre cei doi Dumitrescu et al.

Viziune reziduală pe care o are întreprinderea la finalul orizontului de prognoză explicit se numește valoare reziduală. Aceasta se actualizează și se adună cu valoarea calculată pe baza previziunilor explicite fiind egală cu suma vederea a căzut din ce flow-urilor actualizateobținându-se astfel valoarea globală a viziune reziduală. Pentru viziune reziduală asigura unitatea metodologică de calcul, valoarea reziduală se determină pe baza aceluiași indicator folosit în previziunile explicite.

Valoarea reziduală viziune reziduală gestiunea financiară a întreprinderii Valoarea reziduală a întreprinderii Vr corespunde orizontului de prognoză în care cash flow-urile nu mai pot fi calculate cu credibilitate.

viziune reziduală

Este vorba despre o viziune reziduală de timp mai mare de șapte-zece ani perioada de previziune neexplicită. Există întreprinderi care din anumite motive au o durată de viață limitată, cum ar fi faptul că acestea își desfășoară activitatea în spații închiriate, pentru care există contracte de închiriere sau de leasing pe termen limitat, sau exploatează resurse limitate, pe cale de epuizare, ori piața produselor, serviciilor sau lucrărilor oferite de societate este în declin sau pe cale de dispariție etc.

În toate aceste situații, valoarea reziduală nu se calculează prin capitalizarea cash flow-urilor tehnica restaurării vederii metodă de randamentci în optică patrimonială, prin metoda activului net de lichidare. Cu cât perioada de previziune explicită este mai mică, cu atât ponderea valorii reziduale actualizate în valoarea întreprinderii este mai mare și invers.

Рубрика: Diabet cu glaucom

Se constată așadar că relația dintre perioada de previziune explicită și valoarea reziduală este de inversă proporționalitate. Prin urmare, valoarea întreprinderii nu este influențată de mărimea duratei de previziune explicite. Nivelul valorii reziduale a întreprinderii depinde de mai multe elemente, precum Maxim,p.

hipermetropie laser ce fel de viziune are persoana respectivă

Valoarea întreprinderii în ultimul an al perioadei de previziune explicite poate fi privită ca valoare bazată pe venitul din anul în care se opresc previziunile explicite, reprezentând în acest caz valoarea actuală a veniturilor nete ce se vor realiza din acel an până la un orizont de timp nedefinit, sau ca valoare de lichidare, atunci când la un moment viitor se prefigurează desființarea entității și valorificarea unor elemente de patrimoniu.

În primul caz, nivelurile indicatorilor pe baza cărora se calculează valoarea reziduală sunt aceleași sau în creștere, respectiv în scădere viziune reziduală pentru o perioadă infinită de timp. Valoarea reziduală este cu atât mai mare cu cât orizontul previziunilor explicite este mai apropiat.

Навигация по записям

În cazul unui orizont îndepărtat, aceasta este nesemnificativă ca mărime și influențează într-o proporție redusă valoarea actuală a firmei. Prin urmare, pentru calculul valorii reziduale a întreprinderii pot fi utilizate metode care au în vedere continuitatea funcționării sale și posibilitățile acesteia de a realiza profit, cash flow-uri, dividende, sau pot fi folosite metode patrimoniale.

Metode de calcul al valorii reziduale În cele ce urmează prezentăm principalele tehnici de calcul al valorii reziduale, făcând referire atât la metodele patrimoniale, cât și la cele de randament sau rentabilitate. De asemenea, sunt redate boala vederii miopiei alte modalități de determinare a acestui indicator, viziune reziduală o tehnică contabilă, una economică și multiplicatorul sau multiplul rezidual Z obținut prin modelul Gordon-Shapiro.

Metode bazate pe venit de randament sau rentabilitate Aceste procedee au la bază indicatori valorici precum cash flow-urile CFprofitul net PN și rezultatul net din exploatare din ultimul an al perioadei de previziune explicite RNencare se consideră capitalizat la infinit. Prin urmare, relațiile de calcul vor rezulta din formulele generale: dacă In este constant la infinit.

Metode patrimoniale Metodele bazate pe venit nu se justifică atunci când, din anumite motive, întreprinderea are o durată de viață limitată Maxim,p. În astfel de situații, valoarea reziduală se calculează prin metode viziune reziduală, care pot consta în previziunea globală a activului net contabil ANC în orizontul de prognoză stabilit sau în previziunea analitică a valorilor elementelor patrimoniale ale întreprinderii și însumarea rezultatelor.