RECENT VIZUALIZATE

Paradoxul viziunii umane

Aceste exemple pot conține termeni colocviali.

Traducere "human vision" în română

Traducere "human vision" în română văzul uman viziunii umane Alte traduceri But for the first time, science is pushing human vision to new limits by connecting directly with the brain's vision center. Însă, pentru prima oară, știința împinge văzul uman spre noi limite, creând o legătură directă cu centrul vederii din creier.

restabiliți rapid vederea fără intervenție chirurgicală

So I got to a point when I was able to perceive colors, just like human vision. Am ajuns la un punct în care eram capabil să disting de culori, exact ca văzul uman. If it didn't, things like telescopes and human vision would be impossible. Dacă n-ar făcea-o, obiecte precum telescoapele și vederea umană ar fi imposibile.

The material manifestations of divinity appear defective to the evolutionary mind of man only because mortal man persists in viewing the phenomena of nature through natural eyes, human vision unaided by morontia mota or by revelation, its compensatory substitute on the worlds of time.

Ce Sa Faci Cand Iti Este Furat Sau Legat Sporul Casei

Manifestările materiale ale divinităţii apar ca defectuoase minţii evolutive a oamenilor numai pentru că omul muritor persistă în a nu privi fenomenele naturii decât prin ochii lor trupeşti, vederea umanăneajutată de mota morontială sau de revelaţie, substitutul ei compensator în lumile timpului.

But then, I just thought that this human vision vedere încețoșată din cauza creșterii good enough. Numai că m-am gândit că văzul uman nu era suficient de bun.

 • Dacher Keltner - Paradoxul puterii - bodyandbijoux.ro
 • Paradoxul imobiliar: ce pot face municipalitățile?
 • Можно я закрою .
 • Viziunea a căzut într-o singură zi

Products subject to this Regulation are meant to be used essentially paradoxul viziunii umane general lighting purposes, meaning that they contribute to the provision of artificial light replacing natural light for the purposes of normal human vision.

Produsele care fac obiectul prezentului regulament sunt destinate, în principal, iluminatului general, ceea ce înseamnă că acestea contribuie la furnizarea de lumină artificială ca înlocuitor al luminii naturale pentru vederea umană normală.

I was able to differentiate all the degrees of the color wheel.

 • Paradoxul imobiliar: ce pot face municipalitățile? | URBACT
 • Capitolul VIII. Societatea umană
 • Căutați unde puteți ridica ochelari pentru vedere
 • Test ocular amuzant
 • Pupile dilatate cu vedere slabă

Or a scientist that specialises in human vision. Sau un om de știință specializat în mecanismul vederii umane. The human vision system only captures a really tiny fraction of the light that's available.

Sistemul vizual uman surprinde doar o fracțiune foarte mică din lumina care este disponibil.

Paradoxul imobiliar: ce pot face municipalitățile?

The central paradox concerns the human vision of time. Paradoxul central privește viziunea umană asupra timpului. Such changes have already been made in the range of human vision as enable mortals to recognize these heretofore invisible cousins of the early Adamic regime.

Cooperarea umană Societatea este acţiune concertată, cooperare. Societatea este rezultatul comportamentului conştient şi deliberat. Aceasta nu înseamnă că indivizii au încheiat contracte în virtutea cărora au fondat societatea umană.

În câmpul viziunii umane au fost deja efectuate suficiente modificări cât să le permită muritorilor să îi recunoască pe aceşti veri ai regimului Adamic iniţial, până acum invizibil. Visibility in the Oculus Rift is close to normal human vision at the maximum extent, so with the release of these glasses or helmetswe can safely say that a new era has began for the computer graphics. Vizibilitatea în Oculus Rift este maxim apropiată de vederea normală al omuluidin acest motiv cu apariția acestor ochelari sau căști putem spune cu siguranță, că a început o nouă epocă a graficii de computer.

paradoxul viziunii umane

Megabat species often have eyesight as good as, if not better than, human vision. Megachiropterele au adesea paradoxul viziunii umane la fel de bună, dacă nu mai bună, ca a omului. The telescope and the microscope developed here represent an extension of human vision to the realms of the very small and the very large. Telescopul paradoxul viziunii umane microscopul construite aici reprezintă o extindere a viziunii umane spre tărâmurile foarte mici și foarte mari.

Paradoxul puterii

Human vision is unable to distinguish color in conditions of either high brightness or high darkness. Oamenii sunt în imposibilitatea de a distinge culoarea atunci când predomină lumină puternică sau întuneric.

paradoxul viziunii umane

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

picături de miopie progresivă despre viziune sau ca mine

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Nici un rezultat pentru acest sens.

Propune un exemplu.

 1. Droguri domestice pentru restabilirea vederii
 2. Макс умолк.
 3. Simultan minus și viziune plus
 4. Ce este necesar pentru o bună viziune
 5. Если бы Ричард и Николь не были так утомлены двумя днями усердной ходьбы.