Isaiah Berlin despre libertatea negativă

Cea mai negativă viziune

cea mai negativă viziune

La un nivel superficial, conceptul lui Berlin de libertate negativă pare similar cu teza volumului de faţă: că libertatea reprezintă absenţa amestecului corecitiv, sau a invaziei, îndreptate împotriva persoanei şi a proprietăţii individului.

Din nefericire însă, natura vagă a conceptelor lui Berlin a dus la confuzii şi la absenţa unui crez liberal sistematic şi valid. Una dintre erorile şi confuziile lui Berlin a recunoscut-o el însuşi într-un eseu şi în ediţiie ulterioare ale volumului său iniţial.

În sensul acesta, libertatea politică este pur şi simplu sfera în care omul poate face ceea ce doreşte. Mai mult, împuns de către criticii săi cu acuzaţia că susţine sistemul laissez-faire, Berlin s-a lăsat mânat în diatribe frenetice şi auto-contradictorii împotriva ideii de laissez-faire, ca şi cum ea ar fi o injurie pentru libertatea negativă. Deoarece laissez-faire [] înseamnă tocmai deplina libertate a persoanei şi a proprietăţii, incluzând, bineînţeles, libertatea de exprimare şi de asociere, ca pe o submulţime a drepturilor de proprietate privată, Berlin a afirmat în cazul acesta o absurditate.

Nimic din lumea aceasta nu îl poate ajuta pe omul care are o atitudine greşită. Între oameni există diferenţe mici, dar acestea produc o diferenţă mare. Mica diferenţă este atitudinea.

Există mai multe probleme grave şi fundamentale care afectează fulminaţiile lui Berlin. Una dintre ele este totala necunoaştere a istoricilor contemporani ai Revoluţiei Industriale, cum ar fi Ashton, Hayek, Hutt şi Hartwell, care au demonstrat că noile industrii au redus sărăcia şi spectrul morţii prin inaniţie care existau înainte, atât în cazul muncitorilor în general, cât şi al copiilor care lucrau, mai degrabă decât să provoace [aceste calamităţi].

cea mai negativă viziune

Libertatea lupilor a însemnat întotdeauna cea mai negativă viziune oilor. Istoria pătată de sânge a individualismului economic şi a competiţiei capitaliste nestăvilite…nu [mai] au astăzi nevoie de a fi subliniate.

De la presiune atmosferică la vid

În fine, el identifică apoi acest tip de agresiune cu opusul ei — procesul paşnic şi voluntar al liberului schimb, din cadrul economiei de piaţă.

Chiar şi numai o familiarizare sumară cu ştiinţa economică — şi în particular cu legea ricardiană a avantajului comparativ — l-ar fi putut edifica pe Sir Isaiah în privinţa acestei probleme vitale.

cea mai negativă viziune

A se vedea şi William A. Conform definiţiei revizuite a libertăţii furnizate de Berlin, aşadar, îndepărtarea obstacolelor nu poate spori libertatea, deoarece ea nu poate decât să aducă beneficii libertăţii unor oameni, pe seama altora.

cea mai negativă viziune recomandări de vedere și exerciții pentru

Îi mulţumesc Dr. David Gordon pentru această observaţie.

viziunea 0 8 este bună

Hayek, ed.