Ghid deficiente vaz - GIFTED (FOR) YOU Project

Ce este conceptul de deficiență de vedere. Dispozitivele vizuale de mărire ZEISS pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Dispozitivele vizuale de mărire ZEISS pentru persoanele cu deficiențe de vedere

Avocatul Poporului este reprezentat de doamna consilier juridic Ecaterina Mirea, iar procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie este reprezentat de doamna Antonia Constantin, procuror şef adjunct al Secţiei judiciare.

La şedinţa de judecată participă magistratul-asistent Ileana Peligrad, desemnat pentru această cauză în conformitate cu dispoziţiile art.

îmbunătățirea vederii în 10 zile

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie - Completul competent să judece recursul în interesul legii a luat în examinare recursul ce este conceptul de deficiență de vedere interesul legii formulat de Avocatul Poporului privind interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. După prezentarea referatului cauzei, constatând că nu mai sunt chestiuni prealabile de discutat sau excepţii de invocat, preşedintele completului, doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, vicepreşedintele Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, acordă cuvântul doamnei Ecaterina Mirea, consilier juridic, în calitate de reprezentant al Avocatului Poporului, şi doamnei Antonia Constantin, procuror şef adjunct al Secţiei judiciare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.

Reprezentantul Avocatului Poporului a solicitat admiterea recursului în interesul legii, apreciind întemeiată opinia potrivit căreia dispoziţiile art.

asane pentru restabilirea vederii vizina și viziunea

Reprezentantul procurorului general a învederat că sintagma "nevăzători", în sensul aplicării prevederilor art. Preşedintele completului, doamna judecător Iulia Cristina Tarcea, constatând că nu mai sunt alte completări, chestiuni de invocat sau întrebări de formulat din partea membrilor completului, a declarat dezbaterile închise, iar completul de judecată a rămas în pronunţare asupra recursului în interesul legii.

Problema de drept ce a generat practica neunitarăPrin memoriul de recurs în interesul legii formulat de autorul sesizării a fost indicată următoarea problemă de drept ca fiind soluţionată diferit de instanţele judecătoreşti: "interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art.

S-a arătat că Legea nr. Această normă a fost preluată în Legea nr. I "Evaluarea persoanelor cu afectarea funcţiilor vizuale în vederea încadrării în grad de handicap", cap.

Ca atare, instanţele au constatat că "există, de asemenea, mare deosebire între o persoană nevăzătoare - lipsită total de vedere şi gradul de handicap de vedere accentuat - care prezintă o deficienţă vizuală accentuată". Or, în contextul în care persoana în cauză nu prezintă o cecitate practică şi absolută, aşa cum este definită prin Ordinul nr. În hotărârile pronunţate sub imperiul Legii nr. Extinderea noţiunii de "nevăzător" la toate persoanele care prezintă un handicap vizual ar determina aplicarea prevederilor art.

DECIZIE 16 21/09/ - Portal Legislativ

În motivarea acestei opinii s-au reţinut următoarele: a din economia dispoziţiilor art. Dacă legiuitorul ar fi dorit să facă vreo deosebire între gradele de handicap de vedere, ar fi menţionat acest lucru după modelul art. Or, excepţiile sunt de strictă interpretare şi aplicare, ceea ce înseamnă că, dacă acestea nu pot fi extinse pe cale de interpretare, nici aplicarea lor nu poate fi restrânsă prin adăugarea unor condiţii neprevăzute de lege; Opinia Avocatului PoporuluiDispoziţiile art.

În ambele texte de lege legiuitorul nu distinge cu privire la gradul de handicap, ci numai sub aspectul tipului de handicap, respectiv cel vizual şi celelalte tipuri de handicap. În acest context, în considerarea principiului ubi lex non distinguit nec nos distinguere debemus, Avocatul Poporului a învederat că normele menţionate nu deosebesc între diversele categorii de nevăzători şi nu reglementează diferit situaţia celor care au un grad de handicap grav faţă de cei care sunt încadraţi în grad de handicap accentuat, aşa cum este stipulat pentru persoanele încadrate în alte tipuri de handicap; ca atare, consideră justificată opinia potrivit căreia înţelesul noţiunii de "nevăzător" nu este echivalentul termenului "orb" şi nici al sintagmei "cu grad de handicap grav".

Legislaţia principală şi secundară din domeniul pensiilor nu defineşte noţiunea de "nevăzător" şi nu menţionează deloc acest termen. Stabilirea unor criterii în baza cărora să se diferenţieze diversele tipuri de handicap, inclusiv cel vizual, prezintă interes şi aplicabilitate în acordarea drepturilor prevăzute de legislaţia specifică Legea nr.

Soluția confortabilă pentru o imagine de calitate superioară

În ceea ce priveşte pensionarea, legea-cadru în domeniu instituie atât condiţiile generale de pensionare, cât şi condiţii speciale pentru anumite categorii; or, în acest context, termenul de "nevăzător" are un înţeles mult mai larg decât semnificaţia sa generică din Dicţionarul explicativ al limbii române. Textele legale în cauză se referă la asiguraţii nevăzători care au realizat stagii de cotizare în condiţii de handicap preexistent, fapt confirmat de Curtea Constituţională prin Decizia nr.

descifrează rezultatul viziunii teste de oftalmologie

Astfel, Curtea Constituţională a statuat că: "Textul de lege supus controlului de constituţionalitate are în vedere doar exercitarea dreptului la pensie al persoanelor cu handicap, iar din cadrul acestei categorii, numai a acelor persoane care au ce este conceptul de deficiență de vedere handicapul înainte de a fi devenit asigurat în sistemul public al asigurărilor sociale, respectiv înainte de a fi încadrate în muncă. Este evident că această categorie de persoane se află într-o situaţie diferită de cea a persoanelor care au dobândit handicapul în timp ce erau încadrate în muncă, fapt ce justifică în mod rezonabil instituirea unui tratament juridic diferenţiat.

Astfel, în timp ce persoanele la care se referă art. Aceasta constituie, de asemenea, o reglementare favorabilă, corespunzătoare situaţiei specifice acestei din urmă categorii de persoane. Potrivit acestor prevederi legale, chiar şi persoanele care au dobândit handicapul în timp ce erau încadrate în muncă se pot înscrie la pensie înainte de împlinirea vârstei standard de pensionare, cu reducerea sau chiar eliminarea perioadei necesare pentru realizarea stagiului de cotizare, în raport cu gradul de invaliditate, ce se stabileşte prin expertiză medicală.

Acestea se află în situaţia de a-şi fi pierdut total şi capacitatea de autoservire, de autoconducţie sau de orientare spaţială, necesitând îngrijire şi supraveghere permanentă din partea unei alte persoane.

 • Dispozitivele vizuale de mărire ZEISS pentru persoanele cu deficiențe de vedere Soluția confortabilă pentru o imagine de calitate superioară Dispozitivele de ajutor vizual pot fi adaptate la nevoile individuale ale fiecărui utilizator.
 • Insuficiență vizuală de reabilitare
 • Viziunea se măsoară în
 • Ghid deficiente vaz - GIFTED (FOR) YOU Project
 • Vederea asigură copilului în primul rând experiențe prin care el se percepe ca fiind distinct de restul lumii - o vede pe mama sa venind și plecând, învață că ea este un obiect separat.
 • Возможно, - ответила Николь.

În mod evident, o astfel de persoană nu este capabilă să realizeze un stagiu de cotizare, fie şi de 10 ani. Pe cale de consecinţă, în opinia Avocatului Poporului, dacă s-ar accepta interpretarea că textele de lege privind pensionarea nevăzătorilor cu handicap preexistent se aplică exclusiv celor cu handicap grav, aceste texte ar rămâne fără obiect.

Please Enable Cookies

Faţă de considerentele enunţate, s-a apreciat că dispoziţiile art. Opinia procurorului generalPrin punctul de vedere înaintat Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, tabel pentru restaurarea vederii Eliseeva sub nr. Astfel, prin reglementarea actuală, legiuitorul a făcut o distincţie clară între persoanele cu alt tip de handicap decât cel vizual, preluând separat prevederile art.

Din această perspectivă, rezultă că "nevăzătorii" beneficiază de pensie pentru limită de vârstă în alte condiţii decât cele prevăzute de art.

 1. Там есть таксономический дисплей, позволяющий сопоставить физически всех космоплавателей, изученных в этом районе.
 2. Văd totul cu dungi de vedere
 3. Да, - Николь кивнула.
 4. Priveste vechiul rus
 5. Вполне естественно, они стали защищать свою ценность.

Aşadar, definiţia propusă este aceea că, în sensul art. Jurisprudenţa Înaltei Curţi de Casaţie şi JustiţieLa nivelul Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie nu a fost identificată jurisprudenţă relevantă în materie, deoarece litigiile cu acest obiect nu intră în competenţa de soluţionare a instanţei supreme.

Jurisprudenţa Curţii ConstituţionaleCurtea Constituţională a fost sesizată în numeroase rânduri cu soluţionarea unor excepţii de neconstituţionalitate a diferitelor prevederi ale Legii nr. În ce priveşte textele ce interesează prezentul recurs în interesul legii - art.

ce este conceptul de deficiență de vedere

Cum cele două decizii ale Curţii Constituţionale, anterior menţionate, au fost invocate şi de către titularul recursului în interesul legii, nu se mai impune redarea celor reţinute şi apreciate de instanţa constituţională în cadrul acestei secţiuni, ci vor fi evaluate în contextul dezlegării problemei de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii. Jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Curţii de Justiţie a Uniunii EuropeneLa nivelul celor două instanţe europene nu s-a identificat jurisprudenţa relevantă care să vizeze în mod direct problema de drept supusă analizei.

ISTORIC EVREU RUPE TACEREA OMENIREA VA PRODUCE TRUPURI SI CREIERE IAR PANDEMIA VA DISPAREA

Raportul asupra recursului în interesul legiiRaportul întocmit de judecătorii-raportori desemnaţi, conform art. Înalta Curte de Casaţie şi JustiţieCu privire la admisibilitatea recursului în interesul legii, în raport cu anexele ataşate memoriului de recurs în interesul legii, se constată a fi respectate cerinţele de ordin formal prescrise de prevederile art.

miopie cum se restabilește vederea cu exerciții

Practica neunitară se identifică la nivelul mai multor curţi de apel din ţară şi este vedere puternică prin hotărâri judecătoreşti definitive dacă litigiul s-a judecat potrivit Codului de procedură civilăprecum şi prin hotărâri judecătoreşti irevocabile dacă judecata s-a desfăşurat în baza dispoziţiilor Codului de procedură civilă de lanoţiuni echivalente faţă de prevederile art.

Cea de-a doua cerinţă de admisibilitate priveşte obiectul recursului în interesul legii, în sensul că acesta trebuie să se circumscrie dispoziţiilor art. Or, în interpretarea şi aplicarea dispoziţiilor art. Analiza problemei de drept soluţionate în mod neunitar de instanţele judecătoreştiPentru dezlegarea problemei de drept ce formează obiectul recursului în interesul legii este necesar, în prealabil, a se stabili contextul legal al acestor norme şi domeniul lor de reglementare.