Ministerul Afacerilor Externe

Viziunea 2020 dreptul la vedere, Please Enable Cookies

Conținutul

  A A Strategia Europa Strategia Europa a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iuniepe fondul unei crize economice profunde și al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor și îmbătrânirea populației.

  programați cum să restaurați vederea prin exerciții vizualizare suspectă online

  Strategia Europa  a propus o nouă viziune economică, care să ajute UE să iasă din criză și să edifice o economie inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă, de productivitate și de coeziune socială. Strategia se fundamentează pe trei priorități tematice, care se întrepătrund și se condiționează reciproc: creștere economică inteligentă: dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere și inovare; creștere economică durabilă: promovarea unei economii mai eficiente din punctul de vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive; creștere economică favorabilă incluziunii: promovarea unei economii cu o rată ridicată a ocupării forței de muncă, în măsură să asigure coeziunea economică, socială și teritorială.

  Cadrul organizatoric european prin intermediul căruia statele membre UE își sincronizează politicile economice și financiare, astfel încât să atingă obiectivele propuse la nivelul UE și prin care este formalizat procesul de monitorizare a implementării Strategiei Europa este Semestrul european.

  viziunea 2020 dreptul la vedere

  Punerea în aplicare a prevederilor strategiei prin exercițiul Semestrului european este atent urmărită la nivel european în cadrul reuniunilor Consiliului European. Succesul în atingerea obiectivelor Europa depinde de implementarea la nivel național a reformelor structurale necesare pentru a accelera creșterea economică inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii.

  viziune 3 dioptrii

  Pentru a face vizibilă Strategia Europa în România și pentru a asigura transparența implementării acesteia, autoritățile publice responsabile cu aplicarea reformelor structurale sunt implicate într-un dialog permanent cu toți factorii interesați. Procesul de informare și consultare publică se realizează prin organizarea unor evenimente conferințe naționale, viziunea 2020 dreptul la vedere rotunde, grupuri de lucru tematice menite să aducă în prim plan măsurile asumate în scopul atingerii obiectivelor naționale Europa  și să contribuie la creșterea gradului de implicare a autorităților locale și de antrenare a societății civile în implementarea și actualizarea anuală a PNR.

  0 75 hipermetropie sau miopie

  DSE, actualizat septembrie