ALEXANDRU OBREGIA

Viziune în neurologie, Sună la Arcadia

Conținutul

  viziune în neurologie

  De asemenea in colaborare cu universitati medicale de prestigiu cautam solutii concrete pentru asigurarea educarii continue a personalului medical in formare si asigurarea conditiilor optime pentru activitatea de cercetare medicala. Spitalul va trebui sa-si gandeasca viitorul ca ofertant viziune în neurologie servicii medicale diversificate si de calitate pentru beneficiarii din ce in ce mai diverşi si cu noi asteptari.

  viziune în neurologie

  Este în atenţia permanentă a managementului instituţiei, crearea unui climat propice pentru toţi angajaţii, astfel încât fiecare să dea măsura maximă a capacităţii sale profesionale, contribuind direct la creşterea prestigiului spitalului.

  Politica adoptată este adecvată îndeplinirii acestor obiective generale şi a obiectivelor punctuale din planul strategic al instituţiei.

  viziune în neurologie

  Măsurarea, monitorizarea şi analiza permanentă a sistemului unitar de indicatori sunt elementele care stau la baza acţiunilor de eficientizare a activităţii medicale, astfel incat serviciile medicale asigurate sa devină calitativ superioare si sa fie preferate in fata altora atat in sistemul sanitar cat si in comunitatea locală, regională, naţională şi internaţională; Prof.