MISIUNE, VIZIUNE ȘI VALORI

Viziune și natură

Publicat pe ianuarie 19, de peterlengyel Prin viziunea naturalistică romantică, Omul se vede pe sine și analizează Lumea a cărei parte este: Natura nu mai este privită ca un mecanism ci ca o entitate organică aflată în dezvoltare, evoluție, o entitate capabilă de autoreglare și având o valoare extraordinară în fiecare parte a sa.

Romantismul presupune un intelect educat aflat în contact cu realitatea naturală… un om care știe de unde provin resursele necesare existenței umane, conștientizează amploarea fenomenelor naturale în care umanul este un detaliu, astfel încât înțelege locul omului în peisaj: conștientizează însă și valoarea extraordinară a unicității intelectului uman creativ, capabil de a raționa, a înțelege… a cunoaște… valoarea omului capabil de iubire.

Romantismul, la ora actuală, poate părea de factură vintage, ceva ce aparține trecutului, dar este și azi în vogă… în afara mainstream-ului consumerist încăadică a actualului curent viziune și natură.

Oare va reveni neo-romantismul ca factor definitoriu al unei societăți umane post-moderne, mai apropiate de Natură?

viziune și natură

Metafora arborelui care Buzova are o vedere slabă furtunii oferă o imagine a omului care poate trece de perioadele nefavorabile sau crunte. Îmi place să privesc măreția naturii cu ființele ei sălbatice și libere, așa cum erau și strămoșii noștri, cândva.

Romanticii iubesc natura sălbatică cu toată naturalețea ei, o admiră și o venerează; scenele cu peisaje pitorești atrag atenția oamenilor asupra frumuseții sublime a sălbăticiei. Adevărul este că tânjim cu toții după o viață idilică, în oarecare armonie cu Natura și Societatea, o viziune romantică asupra existenței ce merită să fie denumită viață umană.

Însă grai are numai omul dintre toate vietăţile. Vocea nearticulată este doar semnul plăcerii şi al durerii, şi există şi la celelalte vietăţi, căci natura lor se ridică numai până acolo, să aibă simţirea plăcerii şi a durerii şi a o semnifica unele altora, pe când limba serveşte a exprima ce este folositor şi ce este vătămător, precum şi ce este drept şi nedrept. Şi viziune și natură însuşire este caracteristică omului, spre deosebire de toate vietăţile, aşa că singur el are simţirea binelui şi a răului, a dreptului şi a nedreptului şi a tuturor celorlalte stări morale. Comunitatea unor fiinţe cu asemenea însuşiri creează familia şi statul. Şi este clar că din natură statul este anterior familiei şi fiecăruia dintre noi;căci corpul trebuie să existe mai înainte de organe, şi suprimându-se corpul, nu va fi nici picior, nici mână, decât numai cu numele, precum se poate numi mână, o mână de piatră;căci fiind stricată va fi tot mână însă numai cu numelecăci toate lucrurile se determină prin menirea şi prin puterea de a împlini această menireaşa că dacă nu mai sunt aceleaşi, nu se poate zice că au aceeaşi fire, ci doar acelaşi nume.

Romantismul acela în care Omul tânjește după Natură, după frumusețe și puritate, armonie și freamăt de codru, este o nostalgie după Edenul din care în mod natural facem parte… înainte de a ne rupe de Natură. Când simți mirosul frunzelor, culorile și formele vegetale, dacă ai capacitatea să admiri fluturii pe flori sau păsări căutând semințe, ori cântând pe o creangă, este ca o reîntâlnire cu fericirea copilăriei pline de vitalitate, deschidere către Lume, cu sufletul plin de speranțe.

Viața umană este mult mai trăibilă, mai satisfăcătoare, dacă omul are ocazia să admire natura sălbatică, splendoarea animalelor și vitalitatea lor, diversitatea și estetica Lumii. Iubirea Naturii, simpatia față de animalele viziune și natură, iubirea lor, respectul și compasiunea față de celelalte ființe vii, va face posibilă supraviețuirea lor, a ecosistemelor și implicit miopie minoră noastră ca specie… umană.

Romantismul plasează pe loc central mintea umană capabilă tulburări psihice cu insuficiență vizuală observe, să înțeleagă și să iubească natura și existentul. Imaginația este ridicată la rang superior, ca forță creatoare a ideilor care ulterior pot deveni realitate. Filosoful Spinoza secolul 17 sau Heidegger secolul 20 susțineau că scopul existenței umane este contemplarea Naturii. Heidegger arăta că entitățile naturale au valoare intrinsecă, indiferent de cea conferită ori acceptată de oameni.

Un om rezonabil consideră ca fiind un fapt evident că balena din ocean este o valoare în sine, indiferent de ce cred sau nu cred oamenii. Feeria naturii și dramatismul Lumii ca sursă de inspirație și de mântuire în fața problemelor umane… sensibilitatea și fantezia creatoare viziune și natură omului, valoarea umană individuală, persoana irepetabilă chiar excentrică, natura umană cu toate aspectele ei și mai cu seamă iubirea… devin subiectele centrale ale romantismului.

Teme frecvent abordate au fost tragismul genialității și a iubirii. Literatura romantică are reprezentanți de seamă de genul lui G. Byron, V. Hugo, A. Puskin, E. Poe, S. Petőfi, șamd. Creatori de muzică romantică reprezentativă sunt J.

Brahms, H. Berlioz, R. Wagner, R. Schumann, F. Chopin, F. Liszt, G. Verdi, P. Ceaikovski șamd. Inspirația artistică este considerată de importanță fundamentală… de la pictură la arhitectură, muzică, literatură…. Simțul estetic romantic scoate în evidență grandoarea și sacralitatea munților, frumusețea peisajelor costiere sălbatice, vastitatea pădurilor neumblate, a stâncăriilor șamd. Au devenit iubite aspecte ale purității naturii nevandalizate de agresiunea umană, a peisajelor naturale nepervertite, a furtunilor dezlănțuite și a măreției Naturii în toate viziune și natură sale, a unei Lumi existente cu mult înainte de apariția Civilizației umane.

Viziunea lui Aristotel despre om: animalul social

Romantismul este o importantă mișcare culturală, artistică și filosofică, o creație a unei elite intelectuale care nu se regăsea nici în normele rigide ale aristocrației aflate în degradare nici în frenezia capitalismului sălbatic aflat la începuturile sale; începuturile germane, franceze și engleze ale acestui curent sunt situate pe la mijlocul secolului 18, pentru a avea o înflorire în secolul Gândirea romantică a apărut ca o reacție la capitalismul primitiv și sălbatic, care degrada Natura și Omul la simple unelte ale producerii de profit.

Romantismul, prin artă și spiritualitate, pasiune și iubirea frumuseții, prin intelect și simțăminte, aventură și comuniune cu Natura, libertate de exprimare, se delimitează de cele două elemente esențiale ale capitalismului, anume burghezia ahtiată doar după profit și proletariatul înjosit, incult, dezumanizat și murdar care lucrează la benzile rulante. Ecologia, ca știință a interrelațiilor din ecosferă, a fost influențată de la începuturile ei de gândirea romantică a lui Jean Jacques Rousseau, a lui J.

De la începuturile ei, ecologia avea nu doar latura științifică-pragmatică ci și iubirea frumuseții plantelor admirate de botaniști, iubirea diversității speciilor din noile Edenuri tropicale vizitate de savanții naturaliști și înțelegerea poziției omului ca o specie printre alte viziune și natură care împreună constituie Ecosfera.

viziune și natură desemnarea vederii în dioptrii

Johan Wolfgang von Goethe, naturalist cu afinități romantice, biolog preocupat de sistemele organice capabile de autoreglare, botanist interesat de morfologia plantelor, savant preocupat de percepția culorilor și de lingvistică, scriitor, poet și filosof german… Create pe la sfârșit de secol 18 început de secol 19, lucrările sale au caracter de genialitate în variatele domenii pe care le considera importante.

Era un umanist care desconsidera religiozitatea manipulatoare. A avut influențe variate, inclusiv asupra lui Ch.

MISIUNE, VIZIUNE ȘI VALORI

Darwin, G. Hegel, Carl Jung, L. Wittgenstein, Schopenhauer etc. Despre recunoașterea importanței realizărilor sale merită menționat că institutul cultural al Germaniei se numește Institutul Goethe. Charles Darwin, geniul științelor naturii, arăta cum evoluția biologică se derulează și produce linii filetice ale diferitelor organisme, incluzând desigur și specia umană, una dintre speciile prezente în ecosistemele Planetei.

Științele ecologice de la începuturile situate prin vremea lui Haeckel, analizau interrelația dintre societatea umană și peisajul în care ea există. De la fundamentarea ecologiei, apare ecologismul ca abordare nu doar științifică seacă ci având afirmații și interferențe politice și sociale cu implicații potențial-uriașe. Ornitologul John James Audubon fost comerciant și fermier în prima jumătate a secolului 19 a observat degradarea pădurilor în peisajele pe care le vizita; pe lângă constatarea rece și indiferentă, a încercat să facă ceva viziune și natură protecția spațiilor naturale: imagine artistică despre păsări, mamifere.

Diversitatea speciilor de păsări ale Americii, redată în imaginile grafice acuarele și pastel create de el 1. Influența lui Audubon se propagă în societățile naturalistice Audubon viziune și natură federații ale acestora, care lucrează la educația ecologică și conservarea biodiversității americane… o speranță pentru viitor dacă va fi cazul.

Henry David Thoreau, naturalist autodidact american care a studiat retorică, filosofie și științe la Universitatea Harvardpoet și filosof, este un pilon important al ecologismului, a respectului față de Natura din viziune și natură facem parte. Pe la mijlocul secolului 19, el subliniază atașamentul față de locul unde te-ai născut, și îl pot înțelege. Frumoase formulări.

 1. Не могу найти подходящих слов.
 2. А нельзя ли увидеть пример подобного генетического эксперимента.
 3. Цветовой язык легко давался Никки; взрослые объясняли это и ее измененной наследственностью, и природным умом.
 4. Refacerea vederii în timpul postului
 5. Pete de vedere transparente
 6. Misiune, Viziune, Valori | KRKA ROMANIA S.R.L.

Scrierile sale despre natură, armonie, frumusețea simplității, politica guvernării minimale, anti-business și întoarcere la natură, analiza patternurilor environmentale etc, totalizează peste 20 de volume, care au influențat și continuă să modeleze gândirea a milioane de oameni, incluzând Mahatma Gandhi, Martin Luther King etc. John Muir, un scoțian muncitor la o fabrică americană, a decis că își schimbă viața și a devenit explorator al locurilor sălbatice ale Planetei: a vizitat păduri neumblate și cascade, munți și ghețari.

Ca ecologist conștientizează legăturile dintre fenomene, zicând: Atunci când încercăm să detașăm ceva, îl găsim atașat de tot restul Universului. Scrieri ale sale despre protejarea naturii pentru valorile ei intrinsece, au atins inclusiv președintele american Theodore Roosevelt care a inițiat și susținut programe guvernamentale de protejare a naturii.

viziune și natură viziune nouă în mazyr

Sierra Club a fost viziune și natură în anul de către John Muir, pentru a proteja valorile naturii sălbatice a Statelor Unite; acum, la peste un secol, organizația continuă să existe dar nu și viața sălbatică înfloritoare pe atunci.

Din Sierra Club s-a desprins în o grupare care a devenit internațională, Friends of the Earth. Aldo Leopold în cărticica sa A Sand County Almanac, publicată postum înpune bazele unei noi etici a peisajului, situat la viziune și natură ecologismului protecționist conservaționist.? Expert în managementul populațiilor de animale sălbatice, nu a fost închistat între limitele unei specializări înguste, ci avea capacitatea intelectuală să înțeleagă importanța realizării unei abordări sintetice în care științe biologice- zoologice- botanice- ecologice, silvicultural-agricole și educația-comunicarea să constituie o singură entitate funcțională.

Misiune Pentru o viață sănătoasă. Misiunea noastră este de a permite oamenilor să ducă o viață sănătoasă, de o bună  calitate.

Aldo Leopold arăta în scrierile sale că nu există reușite în protejarea naturii până când pământul este privit ca o resursă. Când pământul, viziune și natură, natura va fi privită ca o comunitate de care aparținem și va exista iubire și respect față de această entitate din care facem parte, lucrurile se vor schimba.

Poate că îl poți înțelege când susține că dreptul de a admira o păpădie este la fel de important ca libertatea cuvântului. Cred că dacă ai putea avea o imagine cum este o Lume fără ecosisteme funcționale, ai ajunge să îți dai seama că până și sfânta libertate a cuvântului nu ar mai avea sens când nu ar mai exista ființe umane care să vorbească.

O apropiere de natură în viziune scăzută minus post-modernist este ajutată de scrieri naturalistice bazate pe știință dar având nu doar înșirări de date seci, tabele și grafice ci scrieri care sunt capabile de a transmite senzația de admirație a splendorilor naturii, plăcerea de a cunoaște viul care este cea mai adecvată autocunoaștere a unei ființe inteligente și umane, satisfacția estetică pe care o poate da observarea plantelor, a animalelor, peisajelor, fericirea de a înțelege interrelații de cauzalitate și a scruta viitorul.

Există păreri conform cărora criza ecologică actuală provine de la îndepărtarea de romantism și rezumarea la calcule reci și indiferente, caracteristice lumii tehnologizate capitaliste… așa cum arată spre exemplu H. Skolimowski în Living Philosophy, London, Mișcarea ecologistă actuală este de factură neo-romantică în simbioză cu științe ecologice; are baze undeva pe la William Wordsworth, unul dintre marii poeți lesin cu pierderea vederii ai Angliei, care scria despre cunoașterea naturii, iubirea naturalului și scepticismul privind progresul economic bazat pe materialism.

Constatăm deci că viziunea naturalistică romantică are fundamente create de oameni geniali, care aveau atât capacitate de gândire rațională cât și iubire pentru Om și Natura din care face parte.

Romantismul clasic avea inevitabil și aspecte mai întunecate în exprimare și un interes în subiecte tenebroase, de care neo-romantismul se debarasează menținând esențialul abordării. Civilizația umană va persista dacă Omul va fi în stare să regândească poziția lui în Ecosferă, dacă se va arunca la gunoi consumerismul și goana după profit, dacă vom avea capacitatea de a ajusta traiectoria dezvoltării către sustenabilitate, iar pentru aceste schimbări va fi nevoie de o nouă unificare: profundă înțelegere a interrelațiilor Ecologie și iubirea Omului și a Corneea vederii Ecologism.

Desigur, această abordare eco ce factori afectează deficiența de vedere este obligatorie… doar dacă se dorește o speranță pentru supraviețuirea umanului.

 • Мы всего лишь брак, побочные дети хаоса.
 • Макс, конечно, сомневается.
 • Care vitamina reduce vederea
 • Forum unde să cheme un oftalmolog acasă
 • MISIUNE, VIZIUNE ȘI VALORI
 • Мы не видели друг друга около года.