Ecologie - Wikipedia

Viziune și ecologie

Conținutul

  Portal Ecologie Ecologia din cuvintele grecești: oekos - casă și logos - știință, adică "știința studierii habitatului" este o știință biologică de sinteză ce studiază viziune și ecologie dintre organisme, plante și mediul în care ele trăiesc abiotici și biotici.

  viziune și ecologie vedere ochi roșii

  Pentru aceasta ecologia analizează îndeaproape structura, funcția și productivitatea sistemelor biologice supraindividuale populațiibiocenoze și a sistemelor mixte ecosisteme. Cu timpul, în a doua jumătate a sec.

  Miopie Dmitri Troțki

  XX prin conștientizarea importanței condițiilor de mediu, semnificația termenului ecologie s-a lărgit peste sensul restrâns din domeniul biologiei, devenind și un sinonim pentru ideea de protecție a mediului înconjurător. Totodată, se leagă strâns de ecologie domeniul promovării unei economii ecologizate, unde principiile ecologice devin și principii fundamentale în dezvoltare.

  Ecologia este în mare parte o știință descriptivă și experimentală.

  recomandări vizuale Pavel Epifanov viziune

  În ecologie se folosesc multe metode împrumutate din alte discipline: metode matematice pentru a modela evoluția populațiilor, metode fiziologice pentru a înțelege viața organismelor, metode geologice pentru a descrie proprietățile solului, etc.