Îndrumare pentru vederea părinților.

Next Cum este ruinat caracterul Părinții pot semăna sămânța ruinei — Părinții incorecți îi învață pe copiii lor lecții ce se vor dovedi distrugătoare pentru ei și, de asemenea, plantează spini pentru propriile lor picioare Într-o mare măsură fericirea viitoare a copiilor se află în mâinile părinților. Asupra lor stă importanta lucrare a formării caracterelor acestor copii. Învățăturile date în copilărie îi vor urmări pe toți prin viață. Părinții seamănă sămânța ce va încolți și va aduce roadă fie spre bine, fie spre rău.

Crearea unui centru de resurse pentru educaţie şi dezvoltare profesională

Ei îi pot pregăti pe fiii și fiicele lor fie pentru fericire, fie pentru nenorocire. ÎC Părinții au îndoit mlădița. Prin felul lor de educație, caracterul se dezvoltă fie deformat, fie în simetrie și frumusețe. Dar, în timp ce mulți greșesc de partea indulgenței, alții merg la extrema opusă și își conduc copiii cu un toiag de fier.

Next Disciplina slabă și roadele ei Educația greșită afectează întreaga viață religioasă — Un blestem zace asupra părinților care nu și-au instruit copiii să fie temători de Dumnezeu, permițându-le să se maturizeze nedisciplinați și nestăpâniți. În propria copilărie li s-a permis să dea pe față patimă și încăpățânare și să acționeze din impuls, iar ei aduc același spirit în familiile lor. Ei au un temperament defectuos și sunt plini de patimă în felul lor de guvernare. Chiar când au acceptat pe Hristos, n-au biruit patimile cărora li s-a permis să stăpânească în inima lor de copil.

Nici unii din îndrumare pentru vederea îndrumare pentru vederea părinților nu urmează învățăturile Bibliei, ci fac o lucrare înfricoșătoare. Ei modelează mintea copiilor și trebuie să dea socoteală în ziua lui Dumnezeu pentru modul în care au făcut aceasta. Veșnicia va descoperi rezultatele lucrării făcute în această viață. Doar puțin farmec, voioșie și cuvinte de aprobare le-au fost dăruite. Multe suflete vor fi pe veci pierdute datorită neglijenței părinților de a-și disciplina copiii cum se cuvine și de a-i învăța în tinerețe supunerea față de autoritate.

Tolerarea greșelilor și domolirea acceselor de furie nu înseamnă înfigerea toporului la rădăcina răului, ci se dovedește a fi ruina a mii de suflete. O, cum vor răspunde părinții față de Dumnezeu pentru această înspăimântătoare neglijare a datoriei! Starea înspăimântătoare a tineretului din vremea noastră constituie unul din cele mai puternice semne că trăim în ultimele zile, dar îndrumare pentru vederea părinților multora poate fi urmarea directă a conducerii greșite a părinților.

Spiritul de murmurare împotriva mustrării a prins rădăcină și aduce roada lui de nesupunere. Părinții nu sunt satisfăcuți cu caracterul pe care copiii dezvoltă, dar, în același timp, ei nu reușesc să vadă greșelile ce-i fac pe copii așa cum sunt Ei sunt lăsați să facă ce le place cu impulsurile lor, cu timpul și puterile lor intelectuale.

Cauza lui Dumnezeu pierde datorită neglijării acestor talente, iar răspunderea o poartă tații și mamele; și ce scuză vor prezenta oare Aceluia ai cărui ispravnici sunt, ei, cărora li s-a încredințat datoria sacră a modelării sufletelor ca, sub îngrijirea lor, acestea să-și sporească toate puterile, spre slava Creatorului lor? Ei au lăsat răul să înainteze neînfrânat.

îndrumare pentru vederea părinților

Le-au permis copiilor să cultive păcatul, ceea ce se aseamănă cu îndrăgirea și îngrijirea unei vipere care otrăvește nu doar victima care o îngrijește, ci și pe toți aceia cu care vine în contact. Dacă în inimile lor este un spirit de revoltă, este mult mai bine să-l supuneți acum decât să-i permiteți să crească și să se întărească prin indulgență.

Dacă părinții și-ar face datoria, am vedea o altă stare de lucruri. Mulți din acești părinți au căzut de la credință. Ei nu au înțelepciune de la Dumnezeu ca să observe șiretlicurile lui Satana și să reziste capcanelor lui. E mai comod să-i lași în voia lor decât să le înfrânezi înclinațiile nesupuse ce se ridică cu putere în pieptul lor. Totuși acest mod este laș.

Crearea unui centru de resurse pentru educaţie şi dezvoltare profesională

Este un lucru rău ca în felul acesta să micșorezi responsabilitatea, căci va veni timpul când acești copii, ale căror înclinații nestăvilite s-au întărit devenind pe deplin vicii, vor aduce reproș și rușine asupra lor și asupra familiilor lor.

Ei intră în viața activă nepregătiți pentru ispitele ei, nefiind destul de puternici ca să suporte complicațiile și necazurile; înflăcărați, poruncitori și nedisciplinați, ei caută să-i supună pe alții voinței lor și, nereușind, se consideră tratați cu răceală de lume și se întorc împotriva ei.

îndrumare pentru vederea părinților cercuri pentru vedere

Aceasta tinde să-i facă înfumurați, fără rușine și vanitoși. Semințele frivolității sunt semănate cu ușurință în inima omenească de către părinți și tutori nechibzuiți care laudă și sunt indulgenți cu tânărul care se află în grija lor, fără să se gândească la viitor. Încăpățânarea și mândria sunt rele ce au transformat îngeri în demoni și au închis porțile cerului pentru ei.

Și totuși părinții, inconștienți, își instruiesc în mod sistematic copiii să fie agenții lui Satana. Părinții seamănă în inimile copiilor lor sămânța ce produce o recoltă pe care nu se îngrijesc s-o culeagă. Sub această educație, la vârsta de zece, doisprezece sau șaisprezece ani, copiii se cred foarte înțelepți, își imaginează că sunt extraordinari și se privesc ca fiind întru totul prea pricepuți ca să fie supuși părinților, prea elevați ca să se coboare la datoriile vieții de fiecare zi.

viziunea creierului uman miopie pupile dilatate

Iubirea de plăcere le stăpânește mintea, iar egoismul, mândria și revolta aduc rezultate amare în viața lor. Ei acceptă insinuările lui Satana și cultivă o ambiție nesfințită de a-și face o apariție măreață în lume.

osteopatul vindecă vederea viziune torică

Călăuziți de această afecțiune, ei nu ascultă de Dumnezeu, permițându-le copiilor să-și formeze impulsuri rele și se abțin să dea învățăturile și disciplina pe care Dumnezeu le-a poruncit s-o dea. Părinții își pun în primejdie sufletele lor și ale copiilor lor atunci când nesocotesc astfel poruncile lui Dumnezeu.

suplimente pentru refacerea fluxurilor de vedere

De aceea orbește el ochii părinților, le amorțește simțurile și le încețoșează mintea. Ei văd că fiii lor nu sunt plăcuți și responsabili, iar fiicele lor nu sunt agreabile și ascultătoare; totuși, copiii se înmulțesc în familiile lor ca să le otrăvească viața, să le umple inima cu tristețe și să fie adăugați la numărul acelora pe care Satana îi folosește ca să atragă sufletele la distrugere.

Buna practica 7 - Demersuri psihoeducaţionale T.A.T.I. în Vâlcea, România | T.A.T.I. Proiect

Și, în măsura în care părinții și tutorii lor sunt îngăduitori cu ei în felul acesta și nu le pretind ascultare, le sunt părtași la poftele lor rele.

Astfel de copii ar putea fi la fel de bine la un loc cu cei răi a căror cale păcătoasă au ales s-o urmeze, decât să rămână în familii creștine, să otrăvească pe alții. În acest veac al răutății, fiecare creștin trebuie să condamne în mod hotărât faptele satanice ale copiilor neascultători. Tinerii răi n-ar trebui tratați ca buni și ascultători, ci ca tulburători ai păcii și corupători ai tovarășilor lor. Ce greșeală! Copiii îngăduiți în felul acesta cresc neînfrânați în dorințele lor, cu firi nesupuse, egoiști, pretențioși și poruncitori, un blestem pentru ei înșiși și pentru 40 viziunea este proastă din jurul lor.

În tinerețe, caracterul este dezvoltat îndrumare pentru vederea părinților bine sau rău. Acasă poate exista laudă și flatare; în lume, fiecare este apreciat după propriile merite. Cei răsfățați, cărora le-a fost cedată, întreaga autoritate a căminului, sunt zilnic subiectul degradării, fiind constrânși să asculte de alții.

Mulți sunt învățați chiar atunci, prin aceste lecții practice ale vieții, care le este locul adevărat. Adeseori, prin refuzuri, dezamăgiri și vorbire fără menajamente din partea superiorilor lor își găsesc ei adevărata poziție și sunt umiliți să înțeleagă și să-și accepte locul potrivit. Este însă un chin sever la care sunt supuși și ar fi putut fi preîntâmpinat printr-o educație adecvată în tinerețe.

Autoritățile publice, organismele private autorizate, precum și persoanele fizice și persoanele juridice responsabile de protecția copilului sunt obligate să respecte, să promoveze și să garanteze drepturile copilului stabilite prin Constituție și lege, în concordanță cu prevederile Convenției Organizației Națiunilor Unite cu privire la drepturile copilului, ratificată prin Legea nr.

Ei ajung să simtă că lumea le poartă pică deoarece nu-i flatează și nu-i mângâie și se răzbună prin opoziție și sfidare. Uneori, circumstanțele îi obligă să simuleze o umilință pe care n-o simt și care nu-i ajută să dea pe față un farmec natural, iar adevăratele lor caractere vor fi cu siguranță descoperite mai devreme sau mai târziu Părinții să fie plini de compasiunea lui Hristos ca să poată lucra pentru salvarea sufletelor așezate sub influența lor.

îndrumare pentru vederea părinților

Să nu aibă mintea absorbită în întregime cu modele și practicile lumii și să nu-și educe copiii să participe la reuniuni, concerte și dansuri, sau îndrumare pentru vederea părinților dea și să frecventeze petreceri, pentru că aceste lucruri neamurile le caută. Ei însă nu reușesc să-și atingă obiectivul deoarece căutarea fericirii pe calea egoismului nu aduce decât nenorocire.

Îndrumarea copilului — Ellen G. White Writings

Ei sunt nefolositori atât în societate, cât și în cauza lui Dumnezeu. Perspectivele lor sunt din cele mai descurajatoare, atât pentru lumea aceasta cât și pentru cea viitoare, căci prin iubirea de plăcere egoistă le pierd pe amândouă.

Părinții pretinși creștini dau greș în a practica evlavia în familie. Cum pot tații și mamele să reprezinte caracterul lui Hristos în viața de cămin, când ei sunt mulțumiți să atingă un standard scăzut și ieftin?

5 GREȘELI făcute de PĂRINȚII TĂI (din dragoste)

Sigiliul viului Dumnezeu va fi așezat numai asupra acelora care vor purta o asemănare cu Hristos îndrumare pentru vederea părinților caracter. Astăzi sute de copii îngroașă rândurile dușmanului, trăind și lucrând departe de cauza lui Dumnezeu. Ei sunt neascultători, nemulțumitori, nesfinți, dar păcatul zace la ușa părinților lor.

Părinți creștini, mii de copii pier în păcatele lor din cauza nereușitei părinților lor de a conduce căminul cu înțelepciune. Dacă părinții ar fi ascultat de Conducătorul nevăzut al armatelor lui Israel, a cărui slavă era ascunsă în stâlpul de nor, n-ar fi fost văzută starea nefericită de lucruri existentă acum în atât de multe familii.