Urmărește-ne pe Facebook

Linia viziunii 4, 2 thoughts on “Viziune top 4 linii”

Conținutul

  linia viziunii 4

  Abonați-vă la Newsletter! Viziunea guvernului: Modificările de taxe și impozite și impactul calculat de guvern Proiectul noului Cod Fiscal introduce modificări majore în ceea ce privește cotele de impunere și bazele de impozitare aferente principalelor categorii de impozite și taxe. Pe scurt, lista modificărilor cu impact bugetar semnificativ cuprinde: TVA.

  Reducerea cotei standard cu 4 pp. Reducerea cotelor de contribuții sociale cu 3 pp. Nota de fundamentare aferentă proiectului de vederea s-a deteriorat din a Codului Fiscal evaluează efectele nete de runda întâi ale măsurilor propuse ca fiind: ,4 mld.

  linia viziunii 4

  ANAF nu a trimis Consiliului fiscal linia viziunii 4 solicitate Consiliul fiscal precizează că o estimare proprie a pierderii de venituri aferente extinderii categoriilor de bunuri și  servicii  ce cad sub incidența cotei reduse de TVA nu a putut fi realizată, în condițiile în care, până la data redactării acestei opinii, ANAF nu a furnizat Consiliului fiscal datele necesare, solicitate în baza art.

  În urma calculelor proprii, Consiliul fiscal consideră excesive estimările guvernamentale cu privire la linia viziunii 4 veniturilor generate de creșterea economică suplimentară determinată de măsurile de relaxare fiscală. Capacitatea statului de a reducere evaziunea fiscală pusă sub semnul întrebării Nota de fundamentare a proiectului de revizuire a Codului Fiscal indică drept una dintre sursele de  acoperire  a impactului negativ asupra veniturilor bugetare îmbunătățirea activității de colectare a taxelor și impozitelor de către ANAF, evaluate la circa 14 mld.

  Fără îndoială că există potențialul obținerii de venituri suplimentare dintr-o mai bună colectare — de altfel, Consiliul fiscal se numără printre instituțiile care au publicat estimări cu privire la dimensiunea evaziunii fiscale vezi rapoartele sale anualeînsă existența acestui potențial nu înseamnă nicidecum că este rezonabilă ori prudentă presupunerea  ex ante  a materializării acestuia, mai ales într-un cuantum atât de însemnat.

  linia viziunii 4