Misiune, viziune, principii, valori - Agenția Națională Antidrog

Fenomen de viziune,

Conținutul

  fenomen de viziune să se uite la foc

  Misiune, viziune, principii, valori Misiunea Agenţiei Naţionale Antidrog este de a elabora, coordona, evalua şi monitoriza, la nivel naţional, politicile în domeniul prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi al asistenţei integrate a consumatorilor, aplicate de către instituţiile cu atribuţii în domeniu.

  Viziune Să fie o instituţie de referinţă, pe plan naţional şi internaţional, în domeniul antidrog, să promoveze un sistem coerent de asistenţă, prevenire şi combatere, prin elaborarea de documente programatice adaptate fenomenului. Principii Prioritatea — Problematica prevenirii şi combaterii traficului şi consumului ilicit de droguri este asumată ca o prioritate de Guvernul României.

  Continuitatea — Activităţile desfăşurate pentru reducerea cererii şi ofertei de droguri au caracter permanent si se bazează pe experienţa anterioară.

  efectul anaprilinei asupra vederii

  Abordarea globală, unitară, multidisciplinară şi echilibrată — Măsurile de reducere a cererii şi ofertei de droguri trebuie să se încadreze în concepţia internaţională de combatere a fenomenului. Coordonarea — Pentru asigurarea unei abordări unitare cu privire la fenomenul drogurilor, activităţile de reducere a cererii şi ofertei de fenomen de viziune trebuie coordonate şi integrate în programe şi instrumente practice, cu respectarea autonomei funcţionale.

  In this context, I would like to welcome the vision of the common agricultural policy outlined in the report. Ochiul lui Cronos

  Cooperarea — Lupta împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri are la bază cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional cât şi internaţional. Legalitatea — Întreaga activitate de reducere a fenomen de viziune şi ofertei de droguri se desfăşoară cu respectarea prevederilor Constituţiei şi ale legislaţiei naţionale în materie, precum şi a prevederilor specifice din tratatele internaţionale la care România este parte.

  Deschiderea instituţională — Prin creşterea gradului de sensibilizare şi conştientizare a populaţiei asupra pericolului reprezentat de creşterea consumului de droguri, urmărim implicarea societăţii civile în programele şi proiectele de prevenire.

  Pe de altă parte, promovăm cooperarea inter-instituţională, atât la nivel naţional, cât şi internaţional. Rigurozitatea ştiinţifică — Presupune adaptarea politicilor de răspuns în funcţie de rezultatele cercetărilor ştiinţifice.

  Aspecte privind dezvoltarea politicilor internaţionale şi regionale şi privind profesia Spre o nouă viziune privind integritatea şi lupta împotriva corupţiei. Aspecte privind dezvoltarea politicilor internaţionale şi regionale şi privind profesia 23 iunie Avocat Troanţă-Rebeleş-Turculeanu Teodor Dragoş Baroul Dolj Introducere.

  O abordare deschisă, fără idei preconcepute, pornind de la concluzii ştiinţific fundamentate reprezintă factorul decisiv în găsirea soluţiilor instituţionale.

  Umanismul — Respectarea demnităţii umane pentru cei cu comportamente dependente droguri, alcool, tutun, altele conduce la înţelegerea complexităţii şi a relevanţei fiecărui istoric individual, familial şi social. Specificitatea — Perceperea realităţilor şi ce afectează viziunea este mai bine simţită pe plan local, iar construirea politicilor de răspuns trebuie să se pornească de la necesităţile specifice fiecărei zone, implicând potenţialul local pentru atingerea obiectivelor propuse.

  miopie la sugari

  Valori Agenţia Naţională Antidrog pune în centrul activităţilor sale următoarele valori: Comunitatea.