Care a redat el însuși vederea,

Conținutul

  Acestea impun ca fiecare partener să execute o parte din contract echivalentă cu contribuția sa la demonstrarea experienței profesionale a asocierii, în vederea atribuirii contractului de achiziții publice.

  Instanța de trimitere are îndoieli cu privire la faptul că o astfel de cerință este compatibilă cu normele privind cumularea capacităților profesionale în temeiul legislației Uniunii Europene în domeniul achizițiilor publice.

  vederea a scăzut brusc ochiul stâng

  Pe de altă parte, întrucât caietul de sarcini în cauză a fost disponibil doar după mai multe săptămâni de la publicarea anunțului de cerere de ofertă deschisă, Instanța de trimitere solicită de asemenea îndrumări cu privire la aspectul dacă și, în caz afirmativ, în ce împrejurări autoritățile contractante pot modifica caietul de sarcini pe parcursul procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică.

  Cu privire la întrebarea dacă dreptul Uniunii Europene se opune unor cerințe cum sunt cele incluse în caietul de sarcini potrivit cărora, în cazul în care partenerii cumulează capacitățile lor prin prezentarea unei oferte comune trebuie să existe o corespondență aritmetică între partea din contract pe care o va îndeplini un partener, exprimată sub formă de procent, și gradul de participare la îndeplinirea condiției de calificare, Avocatul General Eleanor Sharpston arată că o asemenea cerință impusă prin caietul de sarcini poate să limiteze flexibilitatea partenerilor în cadrul unui contract de asociere.

  Aceasta implică formularea tuturor condițiilor și modalităților procedurii de atribuire în mod clar, precis și neechivoc în anunțul de participare sau în caietul de sarcini [6].

  viziune plus un tratament ce fel de muncă cu vedere slabă

  În ceea ce privește problematica interzicerii subcontractării, articolul 24 alineatul 5 din legea lituaniană privind achizițiile publice reglementează că documentele achiziției impun ofertantului să precizeze în oferta sa toți subcontractanții propuși și poate impune ofertantului să specifice partea din contract pe care are intenția să o subcontracteze în favoarea acestor subcontractanți, dar în cazul în care sunt invitați subcontractanți să execute un contract de lucrări, lucrarea principală, astfel cum este definită care a redat el însuși vederea autoritatea contractantă, trebuie să fie efectuată de către ofertant executant.

  Entitățile contractante au astfel posibilitatea de a aprecia dacă o astfel de limitare este oportună, în funcție de circumstanțe [12].

  fișier cu deficiențe de vedere