MainSearch

Atingerea este vedere

solvent și viziune

Nach dem Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gehen die Maßnahmen der Union inhaltlich wie formal nicht über das für die Erreichung der Ziele der Verfassungerforderliche Maß hinaus. Prin urmare, ajutorul era necesar pentru ochelari de vedere și computer obiectivului urmărit.

Die Beihilfe war demzufolge zum Erreichen des beabsichtigten Ziels notwendig. Miopia copiilor conformitate cu informațiile furnizate Comisiei, ajutorul pentru formare a fost necesar pentru atingerea obiectivelor avute în vedere.

necesar pentru atingerea - Traducere în germană - exemple în română | Reverso Context

Nach den der Kommission vorgelegten Informationen war die Ausbildungsbeihilfe zur Erreichung der gesteckten Ziele unerlässlich. Această înseamnă că injecția de capital trebuie să fie în cuantumul minim necesar pentru atingerea obiectivului.

Die Höhe einer Kapitalzuführung muss also dem für das Ziel erforderlichen Mindestbetrag entsprechen. Ajutorul acordat sub forma transferului de acțiuni din este, prin urmare, necesar pentru atingerea obiectivului de interes comun descris mai sus și are un efect stimulativ. Die Beihilfe in Form der Übertragung der Aktien aus dem Jahr ist daher erforderlichum das oben beschriebene Ziel von gemeinsamem Interesse zu verwirklichenund hat einen Anreizeffekt.

Publication Detail Portlet Atingerea obiectivului de neutralitate climatică până în O viziune strategică pe termen lung pentru o economie a UE prosperă, modernă, competitivă și cu impact neutru asupra climei EU-Veröffentlichungen Metadaten zur Veröffentlichung În noiembrieComisia Europeană a prezentat o viziune strategică pe termen lung privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră GESarătând în ce mod Europa poate juca un rol de pionierat în direcția neutralității climatice: o economie cu un nivel zero absolut al emisiilor de gaze cu efect de seră. Strategia explorează modul în care acest lucru poate fi realizat, analizând toate Mehr anzeigen sectoarele economice esențiale, inclusiv energia, transportul, industria și agricultura.

Dacă este necesar pentru atingerea obiectivelor, Comisia trebuie să prezinte propuneri Parlamentului European și Consiliului care pot include obiective obligatorii. Falls für das Erreichen der Ziele erforderlichsollte die Kommission dem Europäischen Parlament und dem Rat Vorschläge unterbreiten, die verbindliche Ziele enthalten können.

O subvenție este proporțională dacă valoarea sa este limitată la ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului respectiv. Eine Subvention ist verhältnismäßig, wenn ihre Höhe nicht über das für die Erreichung des Ziels erforderliche Maß hinausgeht. EDF concluzionează, pe baza argumentelor de mai sus, că ajutorul de stat este necesar pentru atingerea obiectivelor de interes comun.

Limbajul trupului

Din acest motiv, Comisia concluzionează că reglementarea privind ajutorul de stat nu este limitată la nivelul minim necesar pentru atingerea obiectivului. Daher kommt die Kommission zu dem Schluss, dass die Beihilferegelung nicht auf das zur Erreichung des Ziels Notwendige beschränkt ist.

Or, în orice caz, această condiție depășește ceea ce este necesar pentru atingerea obiectivului urmărit. Die fragliche Voraussetzung geht aber atingerea este vedere über das hinaus, was zur Erreichung des verfolgten Ziels erforderlich ist. O măsură de ajutor de stat este proporțională atingerea este vedere valoarea ajutorului acordat beneficiarilor este limitată la minimul necesar pentru atingerea obiectivului de interes comun.

Eine staatliche Beihilfemaßnahme ist dann verhältnismäßig, wenn die den Begünstigten gewährte Beihilfe auf das Minimum beschränkt wirddas für die Atingerea este vedere des Ziels von gemeinsamem Interesse ausreicht.

Traducere "necesar pentru atingerea" în germană

De asemenea, măsura nu pare să depășească ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective. Auch scheint die Maßnahme nicht über das notwendige Maß zur Erreichung dieser Ziele hinauszugehen.

Este de competența instanței de trimitere să examineze dacă reglementarea care formează obiectul acțiunii principale se limitează la ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective. Es ist Sache des vorlegenden Gerichts, zu prüfen, ob sich die im Ausgangsverfahren fragliche Regelung auf das beschränkt, was zur Erreichung dieser Ziele erforderlich ist.

CREST ar trebui să coopereze și să se consulte cu grupurile aferente SEC, în măsura în care este necesar pentru atingerea obiectivelor. Măsurile sau combinația de măsuri care se adoptă nu trebuie să fie mai restrictive decât este necesar pentru atingerea obiectivului de mediu stabilit pentru un anumit aeroport.

Să înțelegem vederea

Die getroffenen Maßnahmen oder Maßnahmenpakete sind nicht restriktiver, als es zur Verwirklichung der für einen bestimmten Flughafen festgelegten Umweltziele notwendig ist. Planurile de redresare conțin restricții ale efortului de pescuit doar dacă acesta nu este necesar pentru atingerea obiectivului planului.

atingerea este vedere află-ți viziunea lângă masă

Die Wiederauffuellungspläne enthalten Beschränkungen des Fischereiaufwands, es sei denn, das Ziel des Plans lässt sich auch ohne derartige Beschränkungen erreichen.

O procedură unică poate conține o serie de etape tehnici toate conectate în mod necesar pentru atingerea unui rezultat unic și care necesită utilizarea aceluiași animal. Ein einziges Verfahren kann verschiedene Schritte Techniken beinhalten, die logischerweise alle ein bestimmtes Ergebnis zum Ziel haben und die Verwendung ein und desselben Tieres voraussetzen.

Navigation

De asemenea, BPB și banca Tercas susțin că măsurile au fost limitate la minimul necesar pentru atingerea obiectivului, și anume rentabilitatea pe termen lung a băncii Tercas. Der BPB und Tercas zufolge beschränkten sich die Maßnahmen auf das notwendige Mindestmaßum die angestrebte langfristige Rentabilität von Tercas zu erreichen.

Conținut posibil inadecvat Elimină filtrul Exemplele au rolul de a te ajuta să traduci cuvinte sau expresii corect si adaptat la context. Nu sunt selectate sau validate manual, așadar pot conține termeni inadecvați.

TOP 7 Oameni Care Au Capatat PUTERI SUPRANATURALE In Urma Unui Accident

Te rugăm să raportezi exemplele pe care le consideri inadecvate. Traducerile vulgare sau colocviale sunt în general marcate cu roșu sau cu portocaliu. Înregistrează-te pentru a accesa mai multe exemple Este simplu și gratuit Nici un rezultat pentru acest sens.

viziunea kareprost

Propune un exemplu.